Koszyki

Musisz się zalogować, zeby mieć dostęp do koszyków

 

(0)

Podpisanie umowy na realizację linii kolejowej Nr 219 Szczytno-Ełk (13)

RP_01314637_0012
RP_01314637_0012
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Arnold Bresch czlonek zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0013
RP_01314637_0013
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Arnold Bresch czlonek zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0014
RP_01314637_0014
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Przemyslaw Gorgol p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektуw Transportowych (CUPT) i Ireneusz Merchel prezes Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0007
RP_01314637_0007
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z wojewoda Artur Chojecki fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0011
RP_01314637_0011
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Przemyslaw Gorgol p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektуw Transportowych (CUPT) fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0002
RP_01314637_0002
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0004
RP_01314637_0004
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0008
RP_01314637_0008
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0010
RP_01314637_0010
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0001
RP_01314637_0001
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Ireneusz Merchel prezes Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0003
RP_01314637_0003
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Ireneusz Merchel prezes Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0006
RP_01314637_0006
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Ireneusz Merchel prezes Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. fot. Artur Szczepanski/REPORTER
RP_01314637_0015
RP_01314637_0015
12.04.2018 Olsztyn, Urzad Wojewodzki, Uroczystosc podpisania umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla projektu: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Elk" o wartosci ponad 200 mln zl unijnego dofinansowania N/z Henryk Zuchowski radny powiatu Szczytno fot. Artur Szczepanski/REPORTER