Koszyki

Musisz się zalogować, zeby mieć dostęp do koszyków

 

(0)

32. rocznica upadku Muru Berlińskiego (30)

RP_01501160_0008
RP_01501160_0008
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0022
RP_01501160_0022
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki (2P) prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0023
RP_01501160_0023
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki (2P) prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0029
RP_01501160_0029
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0031
RP_01501160_0031
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0017
RP_01501160_0017
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kreer (2L) deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki (3P) przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska (3P) wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora (2P) prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0028
RP_01501160_0028
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0013
RP_01501160_0013
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0014
RP_01501160_0014
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0015
RP_01501160_0015
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0026
RP_01501160_0026
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0027
RP_01501160_0027
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora prezes Fundacji imienia Ronalda Reagana Janusz Dorosiewicz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0004
RP_01501160_0004
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0006
RP_01501160_0006
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0007
RP_01501160_0007
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0012
RP_01501160_0012
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0021
RP_01501160_0021
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska (3P) wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora (2P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0025
RP_01501160_0025
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska (L) wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0002
RP_01501160_0002
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzje Halicki wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0030
RP_01501160_0030
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz od lewej wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska Gora przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0024
RP_01501160_0024
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz przewodniczaca rady Warszawy Ewa Malinowska Grupinska fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0011
RP_01501160_0011
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0003
RP_01501160_0003
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer (L) deputowany Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0009
RP_01501160_0009
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0010
RP_01501160_0010
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0018
RP_01501160_0018
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer (C) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0019
RP_01501160_0019
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0020
RP_01501160_0020
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci Nz minister pelnomocny ambasady Niemiec Martin Kremer (P) fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0005
RP_01501160_0005
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci fot. Adam Burakowski/REPORTER
RP_01501160_0032
RP_01501160_0032
09.11.2021 Warszawa Upamietnienie 32 rocznicy upadku Muru Berlinskiego przed Pomnikiem Solidarnosci fot. Adam Burakowski/REPORTER